Oferta

Oznakowanie pionowe

Oferujemy usługę dostawy oraz montażu oznakowania pionowego wg. dostarczonych projektów. Nasi pracownicy służą profesjonalną obsługą w zakresie doboru oznakowania oraz technologii.
Wykonujemy znaki i tablice dla dróg krajowych, ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Znaki ostrzegawcze – A

Znaki zakazu – B

Znaki nakazu – C

Znaki informacyjne – D

Znaki uzupełniające – F

Tablice kierunku i miejscowości – E

Tabliczki – T

Znaki dodatkowe – D

Dostarczane oznakowanie pionowe jest zgodne z zapisami dokumentu „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Oznakowanie poziome

Wykonujemy oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej (metoda chemoutwardzalna i taśma prefabrykowana)

Malowanie cienkowarstwowe

Malowanie grubowarstwowe – chemoutwardzalne

Taśma prefabrykowana

Dostarczane oznakowanie pionowe jest zgodne z zapisami dokumentu „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Urządzenia BRD stanowią istotny element oznakowania drogowego. W ramach prowadzonej działalności oferujemy dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj.:

Słupki hektometrowe U-1a, U-1b

Tablice prowadzące U-3a,b; U-3c,d; i inne

Bariery drogowe U-25

Fale świetlne

Lustra

Tablice zamykające U-26a

Pachołki drogowe U-23

Punktowe elementy odblaskowe

Słupki przeszkodowe

Wszystkie urządzenia BRD są zgodne z zapisami dokumentu „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Bariery i wygrodzenia

Realizujemy zadania związane z dostawą i montażem barier energochłonnych różnych typów. Realizujemy zadania związane z montażem nowych odcinków jak też naprawą i regulacją istniejących wygrodzeń i barier.
Zajmujemy się również dostawą i montażem wygrodzeń typu U-11a, U-12a, U-12b oraz pozostałych typów stosowanych w branży drogowej.
Wszystkie bariery i wygrodzenia są zgodne z zapisami dokumentu „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”

Czasowa organizacja ruchu

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wykonania i utrzymania czasowej organizacji ruchu. Posiadamy wymagane w tym zakresie urządzenia oraz wykwalifikowaną kadrę. Przy realizacji zleceń kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Wynajem znaków

Firma SetOne świadczy usługi wynajmu oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD. Wynajem oznakowania pionowego stanowi alternatywę dla Klienta, który na co dzień nie potrzebuje oznakowania pionowego, a prace przez niego wykonywane wymagają zastosowania odpowiedniego oznakowania miejsca w którym prowadzone będą roboty.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu

Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu istniejącej i budowanej infrastruktury drogowej. Wykształcona kadra oraz wieloletnie doświadczenie w branży drogowej pozwala na przygotowanie optymalnych, bezpiecznych projektów, które pozwalają naszym Klientom zminimalizować koszty wykonywanych prac.

Chemia techniczna

Dostarczamy specjalistyczną chemię techniczną spełniającą oczekiwania Klientów tj – kleje, smary, uszczelniacze, farby i silikony.
Oferowane przez nas produkty stanowią markowe rozwiązanie i 100% spełniają wymagania Klientów.

Elektronika i elektryka drogowa

Elektronika i elektryka drogowa stanowi kluczowy obszar w branży drogowej. Stosowana jest w miejscach, gdzie typowe oznakowanie pionowe i poziome, nie zapewnia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez właściwe przekazanie informacji dla osób uczestniczących w ruchu drogowym.
Stanowi istotny element w zakresie utrzymania drogi poprzez przekazywanie informacji do Zarządcy.

Rozwiązania na każdą drogę

Kontakt

Adres

ul. Kolejowa 13
14-140 Miłomłyn

Telefon

604 352 299

ul. Kolejowa 13
14-140 Miłomłyn