POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

KIM JESTEŚMY? POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: SetOne Radosław Konstanty z siedzibą w Miłomłynie pod adresem:

Kolejowa 13, 14-140 Miłomłyn.

JAKIE DANE OSOBISTE ZBIERAMY I DLACZEGO JE ZBIERAMY

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby strony internetowej resp.pl, takie jak adres IP i identyfikator MAC. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez w następujących celach:

1) realizacji umowy o sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności ceny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) RODO,

2) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa, w tym pełnomocnictwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) i c) RODO,

3) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) c) i f) RODO,

4) ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,

5) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO,

6) udokumentowania rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

JAKIE MASZ PRAWA DO SWOICH DANYCH

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia) oraz ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia)
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt : biuro@setone.pl